Veel gestelde vragen

Waar vind ik de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen?

Waar kan ik controleren of het btw-nummer van mijn Belgische klant correct is?

Waar kan ik controleren of een buitenlands btw-nummer correct is?

Waar vind ik de publicaties in het Belgisch Staatsblad?

Waar kan ik de jaarrekening van ondernemingen raadplegen?

Waar kan ik de inhoudingsplicht controleren voor de RSZ en fiscale schulden/bedrijfsvoorheffing?

Huurcalculator

Link naar gestructureerde mededeling btw en voorafbetalingen belastingen

My MinFin om uw persoonlijk fiscaal dossier te raadplegen