Erfbelasting

De wetgeving rond erfbelasting wijzigt de laatste tijd sterk. Waar het voorheen gereglementeerd werd op federaal niveau wordt het nu door de gewesten bepaald. De aangiftes, wetgeving, termijnen e.d. ondergaan vele wijzigingen. In de pers verschijnen soms voorstellen die nog geen wet zijn. Kortom, verwarring troef.
Wij volgen deze materie op en kunnen u hierin bijstaan of verwijzen u door naar gespecialiseerde notarissen of fiscale advocaten die deze specifieke materie voor 100% beheersen.