Bedrijfswagens: voordeel van alle aard in 2022

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, wordt die werknemer of bedrijfsleider op dat voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de ‘gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark’. Die gemiddelde uitstoot ging in 2021 naar beneden en uw belastingfactuur gaat dus naar omhoog.

Voordeel van alle aard

De berekening van het voordeel van alle aard verbonden aan een bedrijfswagen gebeurt volgens de volgende formule:
Cataloguswaarde x CO2-percentage x 6/7 x leeftijdspercentage.

De cataloguswaarde is de prijs die voor het voertuig betaald moet worden, inclusief btw en inclusief eventuele opties, maar zonder rekening te houden met enige korting. De cataloguswaarde verandert niet, maar er wordt wel rekening gehouden met een zekere afname van de waarde omwille van de leeftijd van het voertuig. Het eerste jaar wordt er vermenigvuldigd met een leeftijdspercentage van 100%. Elk jaar gaat er daar 6% van af. Het percentage waarmee de cataloguswaarde wordt vermenigvuldigd is dus:
- 100%, van 0 tot 12 maanden
- 94%, van 13 tot 24 maanden
- 88%, van 25 tot 36 maanden
- enz.
Het leeftijdspercentage kan echter nooit onder de 70% dalen.

In de formule is er ook sprake van een CO2-percentage (of ‘CO2-coëfficiënt’). Dit percentage bedraagt aan de basis 5,5%, maar vervolgens moeten we corrigeren.

Stap 1
De eerste stap in die ‘correctie’ bestaat erin dat u de CO2-uitstoot van uw voertuig gaat vergelijken met de gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark in de 12 maanden vóór oktober van het jaar vóór het belastbaar tijdperk. Voor de inkomsten van 2022 moet u dus vergelijken met de gemiddelde uitstoot van oktober 2020 tot en met september 2021.

Die gemiddelde uitstoot wordt jaarlijks gepubliceerd, in de loop van december. Voor het inkomstenjaar 2022 bedraagt de gemiddelde uitstoot bijvoorbeeld:
- 91 g/km voor voertuigen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor, en
- 75 g/km voor voertuigen met een dieselmotor.

In 2021 waren die gemiddelden respectievelijk 102 g/km en 84 g/km.
In 2020 bedroegen ze respectievelijk 111 g/km en 91 g/km.
In 2019, 107 g/km en 88 g/km.

Stap 2
In stap 2 van de berekening van het CO2-percentage past u een ‘correctie’ toe op het standaard-CO2-percentage (de 5,5%), afhankelijk van de gemiddelde uitstoot van uw voertuig. Voor elke gram CO2 die uw voertuig onder, of boven het gemiddelde zit, verlagen of verhogen we het percentage met 0,1%. Het eindresultaat moet tussen de 4% en de 18% liggen.

Heeft uw dieselvoertuig bijvoorbeeld een CO2-uitstoot van 100 g/km (i.p.v. 75 g/km), dan is het CO2-percentage voor inkomstenjaar 2020 gelijk aan:
5,5 + [0,1 x (100 – 75)]. Dus 5,5 + 2,5, of 8,0%. 

Een daling van de gemiddelde CO2-uitstoot, doet dus het belastbaar voordeel van uw huidige bedrijfswagen toenemen.

Minimumvoordeel

Tot slot zegt de wet ook nog dat het voordeel niet lager mag zijn dan 1.400 euro (voor inkomstenjaar 2022).

Lagere CO2-norm, ouder voertuig, hogere belasting

Stel dat u van de onderneming in 2019 een dieselvoertuig van 40.000 euro ter beschikking kreeg. De wagen heeft een CO2-uitstoot van 100. Het voordeel bedraagt dus:
= 40.000 euro x 6/7 x (leeftijd) x CO2-percentage na correctie.
= 34.285,71 euro x leeftijd x CO2-percentage na correctie.

In 2019 is het CO2-percentage gelijk aan:
5,5 + [0,1 x (100 – 88)] = 6,7%.
Het belastbaar voordeel op jaarbasis bedraagt:
34.285,71 euro x 6,7% = 2.297,14 euro.

In 2020 is het CO2-percentage gelijk aan:
5,5 + [0,1 x (100 – 91)] = 6,4%.
Het belastbaar voordeel op jaarbasis bedraagt:
34.285,71 euro x 6,4% = 2.194,29 euro, te vermenigvuldigen met de leeftijdscorrectie (94%) =
2.194,29 euro x 94% = 2.062,63 euro.

In 2021 is het CO2-percentage gelijk aan:
5,5 + [0,1 x (100 – 84)] = 7,1%.
Het belastbaar voordeel op jaarbasis bedraagt:
34.285,71 euro x 7,1% = 2.434,29, te vermenigvuldigen met de leeftijdscorrectie (88%) =
2.434,29 euro x 88% = 2.142,18 euro.

In 2022 is het CO2-percentage gelijk aan:
5,5 + [0,1 x (100 – 75)] = 8,0%.
Het belastbaar voordeel op jaarbasis bedraagt:
34.285,71 euro x 8% = 2.742,86 euro, te vermenigvuldigen met de leeftijdscorrectie (82%) =
2.742,86 euro x 88% = 2.249,14 euro.

Met andere woorden: vanaf 2020 stijgt het belastbaar voordeel van uw voertuig, niettegenstaande uw voertuig ouder en ouder wordt. 

>Door de vergroening van de mobiliteit zal de gemiddelde CO2-uitstoot binnen enkele jaren een diepe duik nemen. De leeftijdscorrectie zal dan niet meer volstaan om de stijging van het voordeel te compenseren.